Bibelskolen i Grimstad

Logo for Bibelskolen i Grimstad uten bakgrunn
Søk
Close this search box.

World Wide Walk

WWW er for deg som liker å reise og bety en forskjell for andre. På denne linjen får du bo og jobbe i et annet land over flere måneder. Du får oppleve en ny kultur, jobbe med barn og unge og skape vennskap på tvers av lande­grenser. Du får utfordret deg og vokst på mange ulike områder i livet gjennom sosialt arbeid og misjons- og menighets­arbeid.

I utlandet

I utlandet får du jobbe i lokale organisasjoner og menigheter med bla. ungdomsarbeid, søndagsskole, barnehage, barnehjem, engelskundervisning, bibelgrupper og musikk- og idrettsaktiviteter.

Teamene kan variere i størrelse, men er vanligvis på 4-6 personer. WWW-Kombi kan ha noe større team. I de fleste land vil dere få språkundervisning  for å kunne
kommunisere med lokalbefolkningen. Dere får en mentor som følger dere tett opp på stedet, samtidig som dere har regelmessige samtaler med lærer fra skolen.

WWW - 4,5 måneder

Her får du virkelig oppleve hvordan det er å bo i et annet land over lengre tid. Sammen med teamet ditt får du mulighet til å skape gode relasjoner med folket i landet og du får komme dypere inn i den nye kulturen. I denne perioden får dere ferie i 2 uker der dere kan utforske landet sammen. 

WWW - Kombi

Her får du oppleve to kulturer og samtidig feire julen hjemme. Første tur går til Bangladesh i 5 uker og etter nyttår reiser dere til Sør-Afrika og bor der i 2,5 måneder.

Hvor vil du reise?

Uganda

Ecuador

Nepal

Thailand

Japan

Cuba

Sør-Afrika 4,5 mnd

Bangladesh og Sør-Afrika

I Norge før utreise

Både før og etter utreisen vil du oppleve et stort og flott fellesskap sammen med de andre linjene på skolen. Du vil få undervisning i fag som bibelfag, trosforsvar, etikk og personlig utvikling.

På høsten vil du gjennom linjeundervisning bli godt forberedt for å bo og jobbe i utlandet. Du vil lære om ulike kulturer, arbeid med barn- og ungdom, teamarbeid,
misjon og bistand.

Det er to turer med linja før utreise: Blåtur der du blir kjent med teamet og utrustet for tiden i utlandet. Oslotur med fellesskapsbygging og spennende besøk.

 

I Norge etter utreise

Etter utenlandsoppholdet bor dere igjen på skolen og treffer alle de andre linjene. Vi legger til rette for at du skal få bearbeidet opplevelsene og dele erfaringene med andre både på og utenfor skolen. Dere vil få mulighet til å få fortelle om utenlandsoppholdet på skoler og i ungdomsarbeid.

I løpet av vårsemesteret vil hele linja reise på en spennende tur for å se hvordan misjonsarbeid kan drives i Europa

Årsforløp

Forberedelse
på skolen

2,5 måneder

Praksis i utlandet

4,5 måneder
eller 5+10 uker

Refleksjon på
skolen

2,5 måneder

30 studiepoeng i Interkulturell kompetanse

Bibelskolen i Grimstad har et samarbeid med NLA høyskole som gjør at du som student på World Wide Walk har mulighet å samtidig ta opp til 30 studiepoeng i NLA sitt årsstudium i Interkulturell kompetanse. Mye av innholdet i dette studiet overlapper med det du lærer deg på WWW og derfor passer det godt å ta dette studiet samtidig.

Studiet kan i tillegg gi deg ytterligere hjelp til å lære av utenlandspraksisen og reflektere faglig over erfaringer i en annen kulturell kontekst. Det vil gi deg en kompetanse som er svært viktig der mennesker møtes, både i livet generelt og i et framtidig yrke. Interkulturell kompetanse er relevant for nesten alle yrker!

Du vil kunne ta følgende emner (begge gir 15 studiepoeng):

Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori.

Regional og tematisk spesialisering.

Mer informasjon om denne muligheten vil bli gitt i begynnelsen av skoleåret.

Ikon for sitat

Mitt år på WWW er et år jeg aldri vil glemme. Jeg lærte mye både i praksis og teori. Jeg lærte meg å takle utfordringer, nye kulturer, fortelle om Jesus og jobbe tett på mennesker.

– Student

Linjeleder på World Wide Walk

Bilder fra World Wide Walk