Bibelskolen i Grimstad

Logo for Bibelskolen i Grimstad uten bakgrunn
Søk
Close this search box.

BiG partner

Bli BiG-partner sammen med menigheten

På Bibelskolen i Grimstad holder vi på med det som vi opplever er noe av det viktigste vi kan gjøre, nemlig å utruste unge mennesker til å være lys og salt i verden. Vår visjon er «forvandlede mennesker – en forvandlet verden», og dette tror vi virkelig på. Unge mennesker som får leve tett på Gud gjennom et år eller to på bibelskole, de skjer det noe med, og de bringer denne forvandlingen med seg videre.

På BiG tør vi drømme stort

De siste årene har vi pusset opp hele hovedbygget, og nå holder vi på å pusse opp internatene. Vi skal drive bibelskole helt til Jesus kommer tilbake, og siden tidsaspektet er litt uklart, så ruster vi oss for å holde på en stund. Vi drømmer også om å bygge et nytt internat etter hvert, slik at Gjestehuset som nå fungerer som et internat, igjen kan brukes til å ta imot grupper på kurs, veiledning og retreat. Veldig mange unge i dag sliter med ulike ting, og her tror vi at vi kan være et ressurssenter.

Hovedfokuset vårt er de studentene som vi har på skolen til enhver tid, men vi har også tett kontakt med mange tidligere studenter, og disse ønsker vi etter hvert å utfordre til å være med i et spennende, nytt prosjekt. Vi ønsker å sende team til alle Normisjons folkehøyskoler. Vi vet at på mange av disse ofte sliter med å skape et godt kristent miljø, og her kunne vi tenke oss å bidra. Vi drømmer også om å kunne tilby et lederutviklingsopplegg for denne gruppa med tidligere studenter. Vi ser at vi allerede er, og i enda større grad kan bli, en viktig leverandør av ressurspersoner til kirke og misjon i Norge.

Vi kan ikke gjøre dette alene

BiG er bygget på dugnad, og siden oppstarten i 1982 har dette vært et sted som mange har følt et eierskap til. Det er folk over hele landet som ber for skolen, heier på skolen og gir penger til skolen. Nå har vi lyst til å utfordre noen forsamlinger og menigheter til å bli våre samarbeidspartnere.

 

Hva innebærer det å bli en BiG-partner?

Det betyr at vi ønsker å komme på besøk til dere en gang i året og fortelle dere litt om alt det som skjer på BiG, og hva dere kan være med på å be for. Vi kan gjerne bidra med å preke eller andre ting dere måtte ønske. Økonomisk utfordrer vi dere til å gi én kollekt i året til BiG. Målet er at samarbeidet skal føre til at ressursene går begge veier.

 

Vil du og din menighet bli BiG-partner? 

Kontakt oss på post@bibelskolen.no