Bibelskolen

World Wide Walk

Forvandle mennesker - en forvandlet verden

Kort om World Wide Walk

World Wide Walk er for den eventyrlystne globetrotteren som ønsker å tilbringe en lenger tid i utlandet og bety en forskjell for andre. Du får bo og oppleve et annet land, og skape vennskap på tvers av kulturer. I løp av året får du lære om ulike kulturer, tverrkulturell kommunikasjon, bistandsarbeid og misjonsarbeid. Du får oppleve hvordan kristne i andre deler av verden lever ut sin tro og mulighet å selv fordype deg i troen.

Linjen deles i team som sendes til seks forskjellige land: Cuba, Ecuador, Japan, Sør-Afrika, Thailand og Uganda. Der har du praksis innen bistand, sosialt arbeid, misjonsarbeid og barne- og ungdomsarbeid hos våre samarbeidspartnere.

Ulike praksissted har noe forskjellig fokus. Du får spennende og lærerike opplevelser i møte med andre kulturer og mennesker, og samtidig få bety noe for andre.

Destinasjoner

Fra begynnelsen av november til midten av mars har du 4,5 måneders praksis i et annet land. Du har praksis hos en av våre samarbeidspartnere der vi har mentorer som følger deg nært opp lokalt, samtidig som du også har regelmessig kontakt med lærere på Bibelskolen. Teamet du reiser ut med består vanligvis av 4-6 personer. På følgende praksisplasser vil du ha språkkurs i det lokale språket: Japan, Cuba, Ecuador, Thailand og Kamuli (Uganda).

Gjennom å trykke på de forskjellige landene kan du lese mer om stedene  du kan ha praksis, organisasjonene du jobber i og praksisoppgavene i de forskjellige landene.

I skoleåret 2023-2024 planlegger vi å sende team til følgende land:

Med forbehold om at det kan bli endringer.

Året på WWW

Oppstart på skolen

Året på WWW begynner med ca 2 måneder på BiG der du blir forberedt på å reise ut for å bo og arbeide i et annet land. Du lærer mer om bl.a. ulike kulturer, tverrkulturell kommunikasjon, helse, teamsamarbeid, formidling, misjon og bistand. Gjennom fellesfagene bibelfag, troslære, trosforsvar, etikk, og vekst og utvikling få du fordype deg i troen og lære deg mer om Bibelen, Gud, deg selv og å følge Jesus. I løpet av høsten blir det en linjetur til Oslo, en blåtur som har fokus på teamsamarbeid og en fellestur for hele skolen. 

Utreise

I slutten av oktober reiser du ut på 4,5 måneders praksis i utlandet. En lokal mentor i samarbeidsorganisasjonen følger deg opp lokalt og ser til at praktiske ting fungerer. I tillegg har både du og teamet regelmessig kontakt med veileder på BiG. De først ukene er introduksjonsuker der du lærer mer om landets kultur, blir kjent med organisasjonen du skal jobbe i og lærer om hvordan praktiske ting fungerer. I mange av landene (f.eks. Cuba, Ecuador, Japan og Thailand) har du språkkurs for å lære det lokale språket. Du vil ha praksis i en lokal organisasjon eller kirke. Praksis består normalt av både sosialt arbeid blant barn og ungdommer og ulike sårbare grupper. Du får også erfaring med ulike typer menighetsarbeid, f.eks. barne- og ungdomsarbeid. Du får selv nye erfaringer, samtidig som du kan være med å bety en forskjell for andre.

 

 

Vårsemesteret

I midten av mars kommer du tilbake til Norge og har da ca 2,5 måneder med undervisning på BiG. Her vil vi bruke tid på debrifing og samtale om det du og de andre studentene har opplevd i utlandet. Du får dele dine erfaringer og det du har lært på f.eks. skoler og i ungdomsarbeid. Vi vil bruke erfaringer du har opplevd i utlandet inn i undervisningen om bl.a. kulturer, interkulturell forståelse, misjon og bistand. I tillegg får du mer undervisning i fellesfagene bibelfag, troslære, trosforsvar, etikk, og vekst og utvikling. For våren 2024 planlegger vi i tillegg på en Europa-tur der vi arrangerer «mission-weeks.»

 

Turer

Skoletur

I begynnelsen av september drar vi på felles skoletur med hele hovedkullet på BiG. På denne turen drar vi med buss til et leirsted her i Agder hvor vi har fokus på å bli kjent. 

Blåtur

På høsten reiser WWW på blåtur der du får utfordret deg selv og øve deg på teamsamarbeid. På denne turen får du bare vite pakkeliste og hvor lenge vi skal være borte.

      

Oslo-tur

I oktober reiser WWW på en tur til Oslo. Her får du se hvordan kirker arbeider med noen av de mest utsatte menneskene i vårt eget land og selv delta i dette arbeidet. Vi besøker hovedkontoret til Normisjon og får lære mer om Normisjons bistands- og misjonsarbeid i utlandet og om Acta sitt arbeid blant barn og ungdom i Norge. I tillegg blir det tid for spennende teamaktiviteter på turen.

WWW-turné

Etter du kommer hjem fra utlandet så får du mulighet til å formidle og dele med deg av det du har opplevd. Det kan være i menigheter, på skoler og i organisasjoner. Det du har fått oppleve og lære er ikke bare noe du holder for deg selv, men er noe som andre kan få lære og bli inspirert av.

Europa-tur

Etter du har kommet tilbake til Norge planlegger vi å reise på en tur i Europa. Der er vi med og arrangerer «mission-week» i samarbeid med Normisjon og kontaktene de har i bla. Tsjekkia.

Med forbehold om at det kan bli endringer.

 

 

 

Priser

Priser WWW skoleåret 2023/24

Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger, utenom innmeldingspenger Kr 25 500,-
Kost og losji Kr 61 000,-
Egenandel reiser Kr 26 000,-
Sum totalt Kr 114 500,-

I tillegg kommer kostnad for vaksiner og pensumlitteratur.

Det kan være mulig for enerom på BiG mot ekstra betaling. I utlandet er det ikke mulig med enerom.

 


Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

Du har krav på støtte fra Statens Lånekasse, søk om lån og stipend her

logo1

Linjeleder:

Andreas Holm

Bilde av Andreas Holm


Mobil: 41278189
E-post: aho@bibelskolen.no

Lærer:

Olav Dørdal

Bilde av Olav Dørdal


Mobil: 992 52 922
E-post: od@bibelskolen.no