Bibelskolen

World Wide Walk

Forvandle mennesker - en forvandlet verden

Kort om World Wide Walk

World Wide Walk er for den eventyrlystne globetrotteren som ønsker å tilbringe en lenger tid i utlandet og bety en forskjell for andre. Du får bo og oppleve et annet land, og skape vennskap på tvers av kulturer. I løp av året får du lære om ulike kulturer, tverrkulturell kommunikasjon, bistandsarbeid og misjonsarbeid. Du får oppleve hvordan kristne i andre deler av verden lever ut sin tro og mulighet å selv fordype deg i troen.


Linjen deles i team som sendes til seks forskjellige land: Cuba, Ecuador, Japan, Sør-Afrika, Thailand og Uganda. Der har du praksis innen bistand, sosialt arbeid, misjonsarbeid og barne- og ungdomsarbeid hos våre samarbeidspartnere.
Ulike praksissted har noe forskjellig fokus. Du får spennende og lærerike opplevelser i møte med andre kulturer og mennesker, og samtidig få bety noe for andre.

Destinasjoner

Fra begynnelsen av november til midten av mars har du 4,5 måneders praksis i et annet land. Du har praksis hos en av våre samarbeidspartnere der vi har kontaktpersoner som lokalt følger deg nært opp lokalt, samtidig som du også har regelmessig kontakt med lærere på Bibelskolen. Her kan du lese mer om praksisoppgavene i de forskjellige landene.


I skoleåret 2023-2024 planlegger vi å sende team til følgende land:

 

Med forbehold om endringer.

Året på WWW

Året på WWW begynner med ca 2 måneder på BiG der du blir forberedt på å reise ut for å bo og arbeide i et annet land. Du lærer mer om bl.a. ulike kulturer, tverrkulturell kommunikasjon, helse, teamsamarbeid, formidling, misjon og bistand. Gjennom fellesfagene bibelfag, troslære, trosforsvar, etikk, og vekst og utvikling få du fordype deg i troen og lære deg mer om Bibelen, Gud, deg selv og å følge Jesus. I løpet av høsten blir det en blåtur som har fokus på teamsamarbeid og en fellestur for hele skolen. Vi vil også dra på ulike ekskursjoner og studiebesøk i Norge.

I begynnelsen av november reiser du ut på 4,5 måneders praksis i utlandet. Her får du en lokal mentor i samarbeidsorganisasjonen som følger deg opp lokalt og både du og teamet har regelmessig kontakt med veileder på BiG.

I midten av mars kommer du tilbake til Norge og har da ca 2,5 måneder med undervisning på BiG. Her vil vi bruke tid på debrifing og samtale om det du og de andre studentene har opplevd i utlandet. Du får dele det du opplevd og lært deg med de andre studentene på skolen og i andre sammenhenger. Vi vil bruke erfaringer du opplevd i utlandet inn i undervisningen om bl.a. kulturer, interkulturell forståelse, misjon og bistand. I tillegg får du mer undervisning i fellesfagene bibelfag, troslære, trosforsvar, etikk, og vekst og utvikling. Du får også mulighet å velge et valgfag.

Turer

Skoletur

I begynnelsen av September drar vi på felles skoletur med hele hovedkullet på BiG.

Blåtur

På høsten reiser WWW på blåtur der du får utfordret deg selv og øve deg på teamsamarbeid. På denne turen får du bare vite pakkeliste og hvor lenge vi skal være borte.

      

WWW-turné

Etter du kommer hjem fra utlandet så får du reise til ulike steder i Norge for å formidle og dele det som du har opplevd. Det kan være i menigheter, på skoler og i organisasjoner. Det du har fått oppleve og lære er ikke bare noe du holder for deg selv, men er noe som andre kan få lære av og bli inspirert av.

 

Priser

Priser WWW skoleåret 2023/24

Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger, utenom innmeldingspenger Kr 25 500,-
Kost og losji Kr 61 000,-
Egenandel reiser Kr 26 000,-
Sum totalt Kr 114 500,-

I tillegg kommer kostnad for vaksiner og pensumlitteratur.

Det kan være mulig for enerom på BiG mot ekstra betaling. I utlandet er det ikke mulig med enerom.

 


Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

Du har krav på støtte fra Statens Lånekasse, søk om lån og stipend her

logo1

Linjeleder:

Andreas Holm

Bilde av Andreas Holm


Mobil: 41278189
E-post: aho@bibelskolen.no

Lærer:

Olav Dørdal

Bilde av Olav Dørdal


Mobil: 992 52 922
E-post: od@bibelskolen.no