Bilder/film

Miljøhelger

Hverdager

Livet på Bibelskolen inneholder et vidt spekter av aktiviteter som kan utfylle uken din. Vi kan skilte med alt fra bibelgrupper til strikkeklubb, filmmaraton til fotballturneringer og ikke minst mange rolige hverdager.

SOT - Skoleovertakelse

En gang i året går tidligere bibelskolestudenter inn i rollen som midlertidig lærerstab. Alt av timelærere, administrasjon og øvrig stab blir byttet ut for en uke. Dette byr på gode opplevelser, god undervisning og mye moro.

Torsdagsmøter