Vekst

Undervisningen på Vekst vil være spesielt tilrettelagt for deg som ønsker å bruke mer av din tid som bibelskolestudent til å bli kjent med deg selv og din historie. Undervisningen berører tanker og følelser og vil kunne hjelpe deg til å bearbeide og endre ditt forhold til deg selv, dine medmennesker og ikke minst til Gud. På vekst gis det rom for vekst på personlig og åndelig plan.

Reiser

ECUADOR - Vi reiser på Vekst-tur til Latin-Amerika.

Innhold/Fagplan

Vekstgrupper

Individualsamtaler

Hjelpe andre

Selvbilde

«Når livet blir vanskelig»

Personlig veiledning

 

Sjelesorg

Natur og kreativitet

Diakoni

Retreat og åndelig veiledning

Tett på livet og følelsene

Fellesfag

Troslære
Etikk
Trosforsvar
Aktuelt

Fokustid
Bibelfag
Vekst og Utvikling
Temadager

Linjelærer

Filip Løvgren

Han har mange års erfaring som sjelesørger, pastor og lærer. Er utdannet innenfor musikk, kristendom og sjelesorg og arbeider mye med åndelig veiledning.

Liker seg best når lek, humor og alvor går hånd i hånd. 
 

Priser

Innmeldingspenger Kr 2 000,- 
Pris på enkeltrom Kr 63 500,- 
Pris på enkeltrom m/dublett bad Kr 60 500,- 
Pris på dobbeltrom  Kr 54 000,- 
Skolepenger Kr 23 500,-

Linjetur

Vekst (Ecuador) Kr 20 000,- 

Aktuelle turtillegg:

Israelstur
(Veritas, Vekst, Musikk, Idrett & Friluftsliv)

Kr 18 000,-

Prisene kan endre med ca. 10%

Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

Du har krav på støtte fra Statens Lånekasse, søk om lån og stipend her

logo1

© Bibelskolen i Grimstad