Bibelfag

Søk nå!
Bibelfaget gir en gjennomgang av bibelske bøker og Guds inngrep i historien slik både Det gamle og Det nye testamente forteller det. Gjennom bibelundervisningen ønsker vi på en særskilt måte å gi inspirasjon til bibelarbeid og bibellesning til studentene våre.

Fagplan

  • Bibelens historiske troverdighet
  • Studier av ulike bøker i Bibelen
  • Hvordan lese boken som har forandret verden?
  • Bibelske personer
  • Et verktøy til dypere forståelse av Bibelens budskap gjennom teksttolkning
  • Å se på sammenhengene, den store fortellingen som går gjennom hele bibelen.
  • Ta opp vanskelige tekster
  • Hvordan og hvorfor ble Bibelen til

Fagansvarlig

Marit Elisabeth Berling

Som prest og pedagog er Marit en særdeles dyktig lærer i Bibelfag. Hun gikk selv på BiG for noen år siden. Ikke overraskende returnerte hun raskt tilbake til BiG etter fullført studie. Har etter det dedikert mye av tiden sin til ungdomsarbeid på Nesodden.

Elevkommentar
Marit er hele tiden opptatt, men har alltid tid.

Andre fellesfag