Fellesfag

60% av all undervisning ved Bibelskolen er fellesfag. Fellesfagene er lagt opp slik at de utfyller hverandre for å gi et bredt kunnskapsspekter på flere områder. I tillegg til skolens egne undervisere, hentes det ofte inn spisskompentanse på flere områder.

Reise

Hovedkullet drar sammen på tur til Israel.

© Bibelskolen i Grimstad