Bibelskolen

Fellesfag: Bibelfag

Kort om bibelfaget

Bibelfaget gir en gjennomgang av bibelske bøker og Guds inngrep i historien slik både Det gamle og Det nye testamente forteller det. Gjennom bibelundervisningen ønsker vi på en særskilt måte å gi inspirasjon til bibelarbeid og bibellesning til studentene våre.

Fagplan

  • Bibelens historiske troverdighet
  • Studier av ulike bøker i Bibelen
  • Hvordan lese boken som har forandret verden?
  • Bibelske personer
  • Et verktøy til dypere forståelse av Bibelens budskap gjennom teksttolkning
  • Å se på sammenhengene, den store fortellingen som går gjennom hele bibelen.
  • Ta opp vanskelige tekster
  • Hvordan og hvorfor ble Bibelen til
  •  

Linjeleder:

Martin Augestad

Bilde av Martin Augestad


Mobil: 97491993
E-post: ma@bibelskolen.no

Lærer:

Andreas Holm

Bilde av Andreas Holm


Mobil: 41278189
E-post: aho@bibelskolen.no