Bibelskolen

Fellesfag: Aktuelt

Kort om faget

Aktuelttimene har som mål å gi informasjon, kunnskap og veiledning til studentene ut fra deres aktuelle livssituasjon, samt ta opp dagsaktuelle temaer.

Fagplan

  • Studieveiledning
  • Besøk fra ulike studiesteder og organisasjoner
  • Aktuelle emner og temaer knyttet til fellesskapet på skolen
  • Identitetsspørsmål og egenutvikling
  • Oppfølging/evaluering av praksis/reisevirksomhet
  • Tidsaktuelle spørsmål fra media etc.
  • Nyhetsbildet
  • Økonomistyring – hvordan styre sin private økonomi

Linjeleder:

Bjarte Sandal

Bilde av Bjarte Sandal


Mobil: 901 00 305
E-post: bs@bibelskolen.no