Priser

Dette koster skoleåret 21/22 på BiG

På denne siden finner du prisene for skoleåret 2020/21 på BiG. Lånekassen innvilger fullt lån og stipend for et studieår på BiG, dette burde kunne dekke kostnadene gjennom året.

logo1*Er du under 18 år må du huske at foreldrene dine må signere lånesøknaden.

Hovedkurs

(Veritas, Musikk, Vekst og Idrett & Friluft)
Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Pris på enkeltrom Kr 66 000,-
Pris på dobbeltrom  Kr 56 000,-
Skolepenger, inkludert innmeldingspenger Kr 26 500,-
   

Linjeturer (kun en av turene):

Veritas  (California) Kr 20 000,-
Idrett & Friluft (Bali eller Nepal) Kr 20 000,-
Musikk (Sør-Afrika) Kr 20 000,-
Vekst (Frankrike) Kr 20 000,-

Aktuelle turtillegg:

Israelstur (Veritas, Vekst, Musikk, Idrett & Friluftsliv)

Kr 19 000,-

Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

WWW

World Wide Walk
 Innmeldingspenger Kr 2 000,-
 Skolepenger, inkludert innemeldingspenger Kr 30 500,-
 Kost og losji Kr 54 000,-
 Egenandel reiser Kr 21 000,-

NB WWW: Mulighet for enerom på BiG mot ekstra betaling, (ikke mulig utenlands).
NB I tillegg kommer vaksiner og faglitteratur.
NB Skoleåret strekker seg over 36 uker – 16 uker før jul og 20 uker etter jul.
NB Priser på turene kan variere med opptil 10%.

TT

Til Tjeneste
Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger, inkludert innemeldningspenger Kr 17 500,-
Kost og losji kursdager Kr 11 500,-
linjetur Avhenger av destinasjon. Klassen avgjør, bestiller og betaler selv.

NB Studenten er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji under praksisukene og dekker reiseutgifter i forbindelse med kursene på BiG. Veiledende utgifter til kostpenger er kr 1 000 pr. praksisuke. Utgifter til bøker og evt. studietur kommer i tillegg.

Vårt mål er å hjelpe deg med å vokse som både musiker og som kristen. På musikklinja får du mulighet til å utvikle din musikk interesse og dine nådegaver gjennom solid undervisning, utfordrende oppgaver og tett oppfølging.

Les mer

Idrett & friluft er linja for deg som liker å være i bevegelse både inne og ute. Det spiller ingen rolle om du har mye eller lite erfaring. Vi garanterer et spennende og utfordrende år, med nye opplevelser og et herlig klassemiljø. Du velger fordypning i enten idrett eller friluft.

Les mer

Idrett & friluft er linja for deg som liker å være i bevegelse både inne og ute. Det spiller ingen rolle om du har mye eller lite erfaring. Vi garanterer et spennende og utfordrende år, med nye opplevelser og et herlig klassemiljø. Du velger fordypning i enten idrett eller friluft.

Les mer

World Wide Walk er for den eventyrlystne globetrotteren som kan tenke seg å tilbringe flere måneder utenlands i løpet av skoleåret. Linjen deles i team som får spennende og lærerike opplevelser i møte med andre kulturer og i fellesskap med medmennesker der.

Les mer

Har du sett kristne krympe seg i naturfagstimen når temaet er evolusjon? Eller kjent de mistenksomme blikkene fra folk rundt deg i samtale om kristen samlivsetikk? Med Veritas-linjen ønsker vi å utruste deg til en solid tro, en som tåler kritiske og nysgjerrige spørsmål og som gir grunnlag for et personlig forhold med Jesus. Gjennom relevant praksis og teori ønsker vi å utruste deg til å dele troen med andre.

Les mer

Undervisningen på Vekst vil være spesielt tilrettelagt for deg som ønsker å bruke mer av din tid som bibelskolestudent til å bli kjent med deg selv og din historie. Undervisningen berører tanker og følelser og vil kunne hjelpe deg til å bearbeide og endre ditt forhold til deg selv, dine medmennesker og ikke minst til Gud. På vekst gis det rom for vekst på personlig og åndelig plan.

Les mer

TT er et oppfølgingsprogram for deg som vil gjøre teori om til praksis.
I løpet av året på TT skal du få erfare kjerneverdiene til BiG: Elsket - Utrustet - Sendt. Gjennom et livsnært felleskap, relevant undervisning og solid praksis vil vi ha med DEG på å bygge Guds rike.

Les mer