Dette koster skoleåret 19/20 på BiG

På denne siden finner du prisene for skoleåret 2019/20 på BiG. Lånekassen innvilger fullt lån og stipend for et studieår på BiG, dette burde kunne dekke kostnadene gjennom året.

logo1

*Er du under 18 år må du huske at foreldrene dine må signere lånesøknaden.

Hovedkurs

(Veritas, Musikk, Vekst og Idrett & Friluft)
Innmeldingspenger Kr 2 000,- 
Pris på enkeltrom Kr 63 500,- 
Pris på enkeltrom m/dublett bad Kr 60 500,- 
Pris på dobbeltrom  Kr 54 000,- 
Skolepenger Kr 23 500,-

Linjeturer (kun en av turene):

Veritas  (California) Kr 20 000,-
Idrett & Friluft (Nepal og Bali) Kr 20 000,- 
Musikk (Sør-Afrika) Kr 20 000,- 
Vekst (Ecuador) Kr 20 000,- 

Aktuelle turtillegg:

Israelstur (Veritas, Vekst, Musikk, Idrett & Friluftsliv)

Kr 18 000,-

Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

WWW

World Wide Walk
 Innmeldingspenger Kr 2 000,-
 Skolepenger Kr 27 500,-
 Kost og losji Kr 54 000,-
 Egenandel reiser Kr 21 000,-

NB Mulighet for enerom på BiG for WWW mot ekstra betaling
NB I tillegg kommer vaksiner og faglitteratur
NB Skoleåret strekker seg over 36 uker – 16 uker før jul og 20 uker etter jul.
NB Priser på turene kan variere med opptil 10%

TT

Til tjeneste
Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger Kr 14 500,-
Kost og losji kursdager Kr 11 500,-
linjetur  Avhenger av destinasjon. Klassen avgjør, bestiller og betaler selv.

NB Studenten er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji under praksisukene og dekker reiseutgifter i forbindelse med kursene på BiG. Veiledende utgifter til kostpenger er kr 1 000 pr. praksisuke. Utgifter til bøker og evt. studietur kommer i tillegg.

© Bibelskolen i Grimstad