Priser

Dette koster skoleåret 23/24 på BiG

På denne siden finner du prisene for skoleåret 2023/24 på BiG. Lånekassen innvilger fullt lån og stipend for et studieår på BiG. Dette dekker det meste av kostnadene gjennom året. For skoleåret 2023/24 har Lånekassen økt støtten med 7% som er mer enn vanlig. 

logo1*Er du under 18 år må du huske at foreldrene dine må signere lånesøknaden.

Hovedkurs

(Veritas, Musikk, Vekst, Idrett og Friluft)
Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Kost og losji på dobbeltrom* Kr 61 000,-
Skolepenger, utenom innmeldingspenger Kr 32 500,-
   

* Tillegg  for enkeltrom 

kr 11 000,-

Linjeturer (kun en av turene):

Veritas  (California)  
Idrett (Bali)  
Friluft (Nepal)  
Musikk (Sør-Afrika)  
Vekst (Ecuador)  
Kostnad for linjetur Kr 21 000,-

Aktuelle turtillegg:

Israelstur (Veritas, Vekst, Musikk, Idrett & Friluftsliv)

Kr 23 000,-

SUM (inkl. Linjetur. Israelstur og dobbeltrom) Kr 139 500

Med forbehold om endringer på priser og reisemål.  Priser på turene kan variere med opptil 10%.

WWW

World Wide Walk
 Innmeldingspenger Kr 2 000,-
 Skolepenger, utenom innmeldingspenger Kr 32 500,-
 Kost og losji Kr 61 000,-
 Egenandel reiser Kr 26 000,-

NB WWW: Mulighet for enerom på BiG mot ekstra betaling, (ikke mulig utenlands). Kost på skolen inngår, men kost i utlandet tilkommer. 
NB I tillegg kommer vaksiner og faglitteratur. Det kan komme noe ekstra kostnader til enkelte valgfag og valgfrie aktiviteter. 
NB Skoleåret strekker seg over 36 uker – 16 uker før jul og 20 uker etter jul.
NB Priser på turene kan variere med opptil 10%.

TT

Til Tjeneste
Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger, utenom innmeldingspenger Kr 22 500,-
Kost og losji kursdager Kr 12 200,-
Linjetur Avhenger av destinasjon. Klassen avgjør, bestiller og betaler selv.

NB Studenten er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji under praksisukene og dekker reiseutgifter i forbindelse med kursene på BiG. Veiledende utgifter til kostpenger er kr 1 000 pr. praksisuke. Utgifter til bøker og evt. studietur kommer i tillegg.