Veritaskonferansen

En konferanse for både troen og tanken

Gode grunner for kristen tro

Veritaskonferansen er til med det formålet å styrke den troende og frimodiggjøre dem til å dele evangeliet. Av den enkle grunn at om noe er absolutt sant, så er det sant for absolutt alle. Den kristne tro gjør krav på å være eksklusivt sann, og dersom det stemmer – så er det avgjørende for alle menneskers skjebne. Men hvem som helst kan jo hevde å kjenne sannheten, spørsmålet er derfor – hvilke sannhetskrav er mest troverdige? Gjennom undervisning, forkynnelse, debatter, samtale, bøker og andre ressurser ønsker vi å tilgjengeliggjøre troverdige grunner for den kristne tro.

Veritas = Sannhet

I dialog med Jesus under hans rettergang (Joh 18,38), stilte Pontius Pilatus spørsmålet: Quid est veritas – hva er sannhet? Svaret på dette spørsmålet er sentralt og avgjørende. Veritas var derfor et naturlig valg av navn på konferansen som for første gang ble arrangert høsten 2013 på Bibelskolen i Grimstad. Rundt 250 personer deltok på dagskonferansen for å lære av og delta i samtaler med dyktige talere og foredragsholdere.

Arrangører

Veritas arrangeres på Bibelskolen i Grimstad i samarbeid med Laget og NLA Høgskolen. 

Laget har i mange år vært en viktig aktør for trosformidling til unge mennesker i skole- og studentalder. De siste årene har Skepsisuken vokst frem – en happening på flere universitet som tar opp spørsmål knyttet til den kristne tro.

NLA Høgskolen er som Norges største kristne høgskole en viktig premissleverandør. Særlig NLAs avdeling på Mediehøgskolen Gimlekollen har gjennom sine Kommunikasjon- og livssynsstudier satt agendaen for trosforsvar i Norge. Bibelskolen i Grimstad satser med både linjefag og fellesfag på trosforsvar og vil fra høsten 2015 også etablere en egen Veritas-linje med fokus på trosformidling og gode argumenter for kristen tro.