Bibelskolen

Ny rektor på plass

Ny rektor på plass

Anne Mari Vadset blir ny rektor på Bibelskolen i Grimstad

Styret har denne våren jobbet med å tilsette en ny rektor, og vi er stolte av å kunne annonsere at Anne Mari Vadset vil tiltre i rektorstillingen fra og med 1.oktober. Hun har mange års erfaring som lærer på ulike skoler, og har de siste 6 årene vært tilsatt som lærer på BiG. Anne Mari jobber i dag som fungerende rektor!