Bibelskolen

Til tjeneste

Kort om Til tjeneste-linjen

TT er en linje for deg som vil gjøre teori om til praksis. Dette er primært et år for deg som har gått et år på bibelskole eller har annen relevant erfaring. 

I løpet av året på TT skal du få erfare kjerneverdiene til BiG: Elsket – Utrustet – Sendt. Gjennom et livsnært felleskap, relevant undervisning og solid praksis vil vi ha med DEG på å bygge Guds rike.

Året på TT

Elsket – Utrustet – Sendt

BiG tilbyr et 6 ukers oppfølgingsprogram til ettåringer gjennom TT. 

Målet for TT er at studenten skal vokse personlig, som leder og som disippel, samtidig som man blir dyktiggjort til tjeneste gjennom veiledet praksis, fellesskap og undervisning.

Til Tjeneste er linja for deg som ønsker å bidra, lære og vokse som leder for barn eller ungdom. Du får tjeneste som ettåring eller på team i lokalt arbeid. Du blir fulgt opp lokalt og får undervisning, fellesskap og veiledning på BiG. Vi har ettåringer i blant annet Acta, Normisjon, Skjærgårds, Den Norske kirke, Frikirken, Pinsekirken og Misjonskirken.

Temaer som det blir undervist i på samlingene er:

Bibelundervisning Kall og tjeneste
Barne- og ungdomsleder Retreat
Teambygging Forkynnelse
Kreativ formidling Konflikthåndtering
Disippelliv Karakterbygging
Mentoring Organisasjonsforståelse
Jesus som leder Tweens
Gudsbilde og selvbilde  

Turer

Studietur til en av Europas storbyer for å oppleve aktivt og spennende menighetsliv.

Praktisk informasjon

TT strekker seg over to semester der deltakerne får studentstatus på BiG. TT består av følgende tre deler:

  • Undervisning 6 kurs på Bibelskolen og individuelle studiedager underveis lagt opp i samarbeid med praksisplassens behov.
  • Praksis på tjenestestedet, med lokal veileder, ca 20 – 30 uker i løpet av skoleåret.
  • Selvstudium og arbeid med prosjektoppgaver
  • Utenlandstur med besøk i levende menigheter

BiG har utarbeidet en veiledermal, som skal brukes av deltaker og veileder. Fagplanen gir en mer fyldig beskrivelse både av kurs og praksisuker.

Opptakskrav? Den som søker TT bør normalt ha ett års bibelskole eller tilsvarende utdanning, modenhet eller praktisk erfaring for å bli tatt opp som student.

Ettåringsstillingene blir annonsert av de aktuelle menighetene. Du kan også ta kontakt med linjelærer for å bli koblet mot et aktuelt arbeid.

Priser

Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger Kr 16 000,-
Kost og losji kursdager Kr 12 200,-
Linjetur  Avhenger av destinasjon. Klassen avgjør, bestiller og betaler selv.

NB Studenten er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji under praksisukene og dekker reiseutgifter i forbindelse med kursene på BiG. Veiledende utgifter til kostpenger er kr 1 000 pr. praksisuke. Utgifter til bøker og evt. studietur kommer i tillegg.

Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

Du har krav på støtte fra Statens Lånekasse, søk om lån og stipend her

logo1

Linjeleder:

Olav Dørdal

Bilde av Olav Dørdal


Mobil: 992 52 922
E-post: od@bibelskolen.no

Bilder fra linjen