Til tjeneste

TT er et oppfølgingsprogram for deg som vil
gjøre teori om til praksis.
I løpet av året på TT skal du få erfare kjerneverdiene til BiG: Elsket - Utrustet - Sendt. Gjennom et livsnært felleskap, relevant undervisning og solid praksis vil vi ha med DEG på å bygge Guds rike.

Et år i tjeneste

Elsket - Utrustet - Sendt

BiG tilbyr et 6 ukers oppfølgingsprogram til ettåringer gjennom TT. 

Målet for TT er at studenten skal vokse personlig, som leder og som disippel, samtidig som man blir dyktiggjort til tjeneste gjennom veiledet praksis, fellesskap og undervisning.

Til Tjeneste er linja for deg som ønsker å bidra, lære og vokse som leder for barn eller ungdom. Du får tjeneste som ettåring eller på team i lokalt arbeid. Du blir fulgt opp lokalt og får undervisning, fellesskap og veiledning på BiG. Vi har ettåringer i blant annet Acta, Normisjon, Skjærgårds, Den Norske kirke, Frikirken, Pinsekirken og Misjonskirken.

 

 

Reiser

Studietur til en av Europas storbyer for å oppleve aktivt og spennende menighetsliv.

Linjeleder

Anne Mari Vadset

Anne Mari_Vadset_1

Anne Mari er en 39 år gammel dame som liker å være i farta på land og til vanns. Hun er særs velutdannet gjennom mange år ved Høgskolen i Volda og Oslo, MF og på Diakonhjemmet. På jobbfronten kan hun skilte med en bakgrunn fra KRIK, Molde Fhs og Korsvoll barneskole før hun begynte som lærer på BiG høsten 2015.

Dette er en dame med ekstremt mye energi og masse positivitet. Det hun skulle mangle på teknisk kompetanse tar hun glatt igjen med lassevis av sjarm.

Fagplan

Bibelundervisning

Barne- og ungdomsleder

Teambygging

Kreativ formidling

Disippelliv

Mentoring

Jesus som leder

Gudsbilde og selvbilde

Misjon

Kall og tjeneste

Retreat

Forkynnelse

Konflikthåndtering

Karakterbygging

Organisasjonsforståelse

Tweens

Praktisk informasjon

Hvordan legges TT opp?

TT strekker seg over to semester der deltakerne får studentstatus på BiG. TT består av følgende tre deler:

  • Undervisning 6 kurs på Bibelskolen og individuelle studiedager underveis lagt opp i samarbeid med praksisplassens behov.
  • Praksis på tjenestestedet, med lokal veileder, ca 20 – 30 uker i løpet av skoleåret.
  • Selvstudium og arbeid med prosjektoppgaver
  • Utenlandstur med besøk i levende menigheter

BiG har utarbeidet en veiledermal, som skal brukes av deltaker og veileder. Fagplanen gir en mer fyldig beskrivelse både av kurs og praksisuker.

Opptakskrav? Den som søker TT bør normalt ha ett års bibelskole eller tilsvarende utdanning, modenhet eller praktisk erfaring for å bli tatt opp som student.

Ettåringsstillingene blir annonsert av de aktuelle menighetene. Du kan også ta kontakt med linjelærer for å bli koblet mot et aktuelt arbeid.

 

Priser & kostnader

Innmeldingspenger Kr 2 000,-
Skolepenger Kr 14 500,-
Kost og losji kursdager Kr 11 500,-
linjetur  Avhenger av destinasjon. Klassen avgjør, bestiller og betaler selv.

NB Studenten er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke utgiftene, men det er naturlig at praksisplassen sørger for kost og losji under praksisukene og dekker reiseutgifter i forbindelse med kursene på BiG. Veiledende utgifter til kostpenger er kr 1 000 pr. praksisuke. Utgifter til bøker og evt. studietur kommer i tillegg.

Med forbehold om endringer på priser og reiser. 

Du har krav på støtte fra Statens Lånekasse, søk om lån og stipend her

logo1

© Bibelskolen i Grimstad