Troslære

Søk nå!
Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan Gud er, hvem Jesus egentlig er og hva Den Hellige Ånd holder på med? I troslære får du kjennskap og innsikt i hele den kristne tro. Du lærer å skille mellom sunn og usunn lære, så du vet hva du tror på. I troslære får du basis i kristen tro. Det er viktig!

Fagplan

  • Bibelen: Hvordan ble den til og hvordan forstå den?
  • Om Gud
  • Djevelen og det onde
  • Jesus
  • Den Hellige Ånd
  • Dåp og nattverd
  • Kirke og menighet
  • Bønn, tungetale og helbredelse
  • Hva er rett teologi?

Fagansvarlig

Per Sigve Særheim

Andre Fellesfag