Ønsker du hjelp til å få en mer helhetlig innsikt i den kristne tro? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan Gud er, hvem Jesus egentlig er og hva Den Hellige Ånd holder på med? I troslære får du kjennskap og innsikt i hele den kristne tro. Du lærer å skille mellom sunn og usunn lære, så du vet hva du tror på. I troslære får du basis i kristen tro. Det er viktig!

Fagplan

  • Bibelen: Hvordan ble den til og hvordan forstå den?
  • Om Gud
  • Djevelen og det onde
  • Jesus
  • Den Hellige Ånd
  • Dåp og nattverd
  • Kirke og menighet
  • Bønn, tungetale og helbredelse
  • Hva er rett teologi?

Fagansvarlig

Kjetil Vestel Haga

Kjetil er rektor på BiG og er teolog og prest i Den norske kirke. Han har arbeidet mye med ungdom og vært misjonær i Ecuador. Gift med Kristin og har barna Simen og Helene. Han liker alt som handler om ACTA og Normisjon, og er glad i å stå opp tidlig om morgenen… 

Elevkommentar
Energi som en treåring, visdom som en 80-åring.

Andre Fellesfag

© Bibelskolen i Grimstad