Temadager

Søk nå!
På Bibelskolen har vi mange småfag som egner seg best i kompakte undervisningsbolker som temadager. Ofte underviser lærere fra Bibelskolen, men flere dager i året inviterer vi dyktige formidlere fra Norge og verden til å dele av sin kunnskap og erfaring. Derfor er denne vide fellesfagsjangeren noe å se frem til, fordi den byr på det meste av det beste

Fagplan

  • Kirkehistorie
  • Kreativt verksted
  • Menighetsliv og nådegaver
  • Globalt perspektiv
  • Forfulgte kristne
  • Påsketemadager

     

 

 

Fellesfag