På Bibelskolen har vi mange småfag som egner seg best i kompakte undervisningsbolker som temadager. Ofte underviser lærere fra Bibelskolen, men flere dager i året inviterer vi dyktige formidlere fra Norge og verden til å dele av sin kunnskap og erfaring. Derfor er denne vide fellesfagsjangeren noe å se frem til, fordi den byr på det meste av det beste

Fagplan

  • Kirkehistorie
  • Kreativt verksted
  • Menighetsliv og nådegaver
  • Globalt perspektiv
  • Forfulgte kristne
  • Påsketemadager

     

 

 

Fellesfag

Troslære

 

Etikk

 

Trosforsvar

 

Aktuelt

 

Fokustid

 

Bibelfag

 

Vekst og Utvikling

 

Temadager

 

© Bibelskolen i Grimstad