Aktuelt

Søk nå!
Aktuelttimene har som mål å gi informasjon, kunnskap og veiledning til studentene ut fra deres aktuelle livssituasjon, samt ta opp dagsaktuelle temaer.

Fagplan

  • Studieveiledning
  • Besøk fra ulike studiesteder og organisasjoner
  • Aktuelle emner og temaer knyttet til fellesskapet på skolen
  • Identitetsspørsmål og egenutvikling
  • Oppfølging/evaluering av praksis/reisevirksomhet
  • Tidsaktuelle spørsmål fra media etc.
  • Nyhetsbildet
  • Økonomistyring – hvordan styre sin private økonomi

Fagansvarlig

Marit Elisabeth Berling

Som ordinert prest og dyktig pedagog er Marit en særdeles flink lærer i Bibelfag. Hun gikk selv på BiG for noen år siden, og har etter det dedikert mye av tiden sin til ungdomsarbeid på Nesodden.

Elevkommentar
Marit er hele tiden opptatt, men har alltid tid.

Andre fellesfag