Trosforsvar

Søk nå!
Du lærer ikke trosforsvar (ofte kalt apologetikk) på BiG for at du skal bli flink til å knuse ateister i debatter eller alltid være i forsvarsposisjon. Men for at du bedre skal kunne forstå det du tror på, kan skje også bli utfordret på noe av deg. Vi ønsker alle oppriktige spørsmål velkommen og tror også at der finnes mange gode svare. Faktisk tror vi at kristen tro og bibelens Gud er den mest sannsynlige forklaringen på universet vi lever i. Det er ingen liten påstand.

Som student på Bibelskolen i Grimstad får du være med på VeritasKonferansen, som arrangeres hver høst på BiG. Om du ønsker fordypning i dette temaet kan du også søke på VeritasLinjen.

Fagplan

  • Tro og vitenskap – Er kristen tro i motsetning til vitenskap?
  • Gud – Finnes der gode argumenter for Guds eksistens?
  • Jesu – Var Jesus bare et godt forbilde eller er han verdens frelser?
  • Andre livssyn – Hvordan møter du andre folks livssyn?
  • Lidelsens problem – Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate lidelse?
  • Relativismen – Hva skal man si til påstander som «sant for meg» eller «alt er relativt»?
  • Bibelen – Hvor troverdig er Bibelen som historisk kilde?
  • Kirken – Korstogene, heksebrenning, inkvisisjon, har vi en kirke å være stolt over?
  • Kommunikasjon av tro – Hvordan snakke ekte om kristen tro i vår tid?

Fagansvarlig

Per Sigve Særheim

Per Sigve_Sërheim_1

Per Sigve er 27 år fra Klepp. Han har nettopp skrevet ferdig masteroppgave i teologi på Menighetsfakultetet, der han har studert de siste 6 årene. I tillegg til presteutanningen har han også fag fra NLA Mediehøgskolen. Selv har han bakgrunn fra normisjon og har tidligere jobbet på big som skoleassistent. Foruten Teologi er House-musikk Per Sigves store lidenskap, og er for mange best kjent under navnet DJDOOM. Med sitt omgjengelige vesen og lune humor har Per Sigve vært konfransier på en rekke arrangementer og festivaler. Kombinasjonen mellom faglig tyngde og lekende humor i en person skal du lete lenge etter, derfor har også mange kalt han den perfekte linjelærer på Veritas.

Andre fellesfag