Bibelskolen

Fellesfag: Fokustid

Kort om faget

Mange søker BiG fordi de ønsker å bli mer kjent med Gud. En av de beste måtene å gjøre det på er ved personlig bibellesning og bønn. Hvis dette andaktslivet på Bibelskolen kan bli en daglig rytme som varer livet ut, har vi virkelig lykkes. De fleste ukedagene er det satt av en halv time i timeplanen til dette. Vi kaller det fokustid. Som en inspirasjon til dette er det også avsatt 6 fokusdager i løpet av året, der studentene bl. a. får prøve ut forskjellige måter å ha fokustid på.

Fagplan

  • Personlig bibelstund
  • Ulike bønneformer og bønnetradisjoner
  • Ulike personlighetstyper og ulikt andaktsliv
  • Gud i hverdagen
  • Om å være en pilegrim
  • Kristent fellesskap
  • Kristenlivets kamp
  • Hjelp til å utforme en personlig livsregel

Elevkommentar
Filip ser litt bortreist ut, men er egentlig veldig til stede!