Om skolen

Bibelskolen i Grimstad (BiG) er eid av Normisjon, en internasjonal misjonsorganisasjon med hovedbase i Norge. Skolen ble stiftet i 1982 og har siden da utrustet studenter til livet med Jesus. Skolens visjon er «Forvandlede mennesker – en forvandlet verden». Gjennom alle disse årene kan mange mennesker vitne om at BiG ble avgjørende for dem og deres liv. 
Det er populært å bruke et friår på folkehøgskole eller lignende. Det er i dette segmentet Bibelskolen i Grimstad gjør seg gjeldende. Vi ligner på noen måter en folkehøgskole, men har  i motsetning til de fleste av disse et sterkt bibelfokus gjennom året. For eksempel har vi 60% fellesfag og 40% linjefag. Det åndelige livet er også en stor del av hverdagen på Bibelskolen og vi ønsker å se mennesker bli kjent med, og utvikle sitt personlige forhold til Jesus Kristus.
 
Skolen jobber etter verdiene «elsket – utrustet – sendt». Vi tror alle mennesker er elsket av Gud og kalt til å elske hverandre. Videre tror vi at BiG kan spille en viktig rolle når det gjelder å utruste mennesker for livet i verden, med Kristus. Utrustet fordi vi er sendt med et oppdrag om å dele evangeliet i ord og gjerninger til alle mennesker.
 
  

Praktisk info

Skolebygget inneholder klasseromsfløy, spisesal, gymsal, treningsrom, peisestue, administrasjon, lærerkontorer, nyoppusset bønnekapell, øvingsrom med piano for band og individuelle instrumenter.
 
Internatene ved BiG er fem adskilte bygninger som hver for seg fungerer som boenheter. Dette gir et hjemlig preg på bosituasjonen, og legger til rette for godt fellesskap og bomiljø.
 
Du kan som student velge mellom enkelt- dobbelt- eller dublettrom.
 
Elevene ved BiG kommer fra hele landet og noen ganger utlandet. Skolen rommer opptil 70 studenter på hovedkurset, 25 på TT og et uvisst antall på linjen World Wide Walk (i 15/16-kullet har WWW 35 studenter). 
 
Alderen på studenter ved BiG ligger i snitt på rundt 20 år, men du er velkommen uansett alder!
 
Utefasiliteter: Fotballbane, badestrand, sandvolleyballbane, båt/kanoer, frisbeegolfbane og flott tur- og treningsterreng. Se her for en stor oversikt.
 
Stipend og lån har du krav på som Bibelskolestudent; sjekk ut lanekassen.no.
 
Bibelskolen ble bygget i 1982. Det vil si at vi fylte 30 år i 2012.

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Bibelskolen i Grimstad.

Inntaksreglement for Bibelskolen i Grimstad.

Det vises til Voksenopplæringsloven, kapittel 4, §19.

 

  1. Søknader til Bibelskolen i Grimstad behandles og avgjøres av rektor, eller den som rektor gir myndighet til dette. Avgjørelse om inntak tas i nær forståelse med skolens lærerråd og i samsvar med skolens inntaksregler.  
  2. Dersom er søker trenger psykiatrisk eller spesialpedagogisk støtte, må skolen vurdere om tilstrekkelige ressurser og kompetanse er tilgjengelig eller kan tilbys. (Jfr. voksenopplæringsloven § 19 henviser ikke til privatskoleloven § 3-6.).
  3. Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser forventes en positiv lojalitet til det kristne budskap.
  4. Ved inntak til linjen for Musikk kan det tas hensyn til dokumentert kompetanse. Kvalifiserte søkere til skolen som ikke tas inn på linjen for Musikk, skal gis tilbud om skoleplass på en annen linje.
  5. Inntak til skolen skjer fortløpende til det godkjente antall studieplasser er fylt opp.
  6. I tilfelle flere søkere enn skolen har plass til vil vitnemål og karakterer fra tidligere skolegang avgjøre rekkefølgen.
  7. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak. Departementet er klageinstans. Jfr Forvaltningsloven § 2 Kap VI

 

 

Styret

Styreleder
Kjell Arvid Svendsen

Styremedlemmer
Ingolf Harkestad
Kristian Øgaard
Kari Lilleaasen
Svein Haugland

Varamedlem

Guro Margrethe Waarum
Ingebjørg Berstad Torp

 

 

Arkivbilder

Bilder fra bygging og innvielse av skolen

Grimstad kommune

Grimstad

Grimstad kommune med over 20.000 innbyggere, er en by preget av vekst og utvikling, blant annet med et stort studentmiljø. Byen kan tilby et rikt kulturliv med aktivt kirke – og menighetsarbeid. Også verdt å nevne er det byen i norge med flest soldager i året. MER OM GRIMSTAD

BiG befinner seg:
4,5 km fra Grimstad sentrum
23 km fra Arendal
45 km fra Kristiansand

Vårt mål er å hjelpe deg med å vokse som både musiker og som kristen. På musikklinja får du mulighet til å utvikle din musikk interesse og dine nådegaver gjennom solid undervisning, utfordrende oppgaver og tett oppfølging.

Les mer

Idrett er linja for deg som liker å være i bevegelse både inne og ute. Det spiller ingen rolle om du har mye eller lite erfaring. Vi garanterer et spennende og utfordrende år, med nye opplevelser og et herlig klassemiljø.

Les mer

Friluft er linja for deg som liker å være i bevegelse både inne og ute. Det spiller ingen rolle om du har mye eller lite erfaring. Vi garanterer et spennende og utfordrende år, med nye opplevelser og et herlig klassemiljø.

Les mer

World Wide Walk er for den eventyrlystne globetrotteren som kan tenke seg å tilbringe flere måneder utenlands i løpet av skoleåret. Linjen deles i team som får spennende og lærerike opplevelser i møte med andre kulturer og i fellesskap med medmennesker der.

Les mer

Har du sett kristne krympe seg i naturfagstimen når temaet er evolusjon? Eller kjent de mistenksomme blikkene fra folk rundt deg i samtale om kristen samlivsetikk? Med Veritas-linjen ønsker vi å utruste deg til en solid tro, en som tåler kritiske og nysgjerrige spørsmål og som gir grunnlag for et personlig forhold med Jesus. Gjennom relevant praksis og teori ønsker vi å utruste deg til å dele troen med andre.

Les mer

Vekst er for deg som ønsker å bli en bedre
hjelper, leder og venn i eget og andres liv
med en slitesterk tro og innsikt i eget liv og historie.

«Menneskets dypeste behov er å
bli sett, omfavnet og utfordret.»
(Erik Erikson, psykolog)

Les mer

TT er et oppfølgingsprogram for deg som vil gjøre teori om til praksis.
I løpet av året på TT skal du få erfare kjerneverdiene til BiG: Elsket - Utrustet - Sendt. Gjennom et livsnært felleskap, relevant undervisning og solid praksis vil vi ha med DEG på å bygge Guds rike.

Les mer