Om skolen

Bibelskolen i Grimstad (BiG) er eid av Normisjon, en internasjonal misjonsorganisasjon med hovedbase i Norge. Skolen ble stiftet i 1982 og har siden da utrustet studenter til livet med Jesus. Skolens visjon er «Forvandlede mennesker – en forvandlet verden». Gjennom alle disse årene kan mange mennesker vitne om at BiG ble avgjørende for dem og deres liv. 
Det er populært å bruke et år på folkehøgskole eller lignende. Det er i dette segmentet Bibelskolen i Grimstad gjør seg gjeldende. Vi ligner på noen måter en folkehøgskole, men har i motsetning til de fleste av disse et sterkt bibelfokus gjennom året. For eksempel har vi 60% fellesfag / valgfag og 40% linjefag. Det åndelige livet er også en stor del av hverdagen på Bibelskolen og vi ønsker å se mennesker bli kjent med, og utvikle sitt personlige forhold til Jesus Kristus.
 
Skolen jobber etter verdiene «elsket – utrustet – sendt». Vi tror alle mennesker er elsket av Gud og kalt til å elske hverandre. Videre tror vi at BiG kan spille en viktig rolle når det gjelder å utruste mennesker for livet i verden, med Kristus. Utrustet fordi vi er sendt med et oppdrag om å dele evangeliet i ord og gjerninger til alle mennesker.
 
  

Praktisk info

Skolebygget inneholder klasseromsfløy, spisesal med nydelig havutsikt, gymsal, treningsrom, peisestue, administrasjon, lærerkontorer, bønnekapell, øvingsrom med piano for band og individuelle instrumenter.
 
Internatene ved BiG er fem adskilte bygninger som hver for seg fungerer som boenheter. Internatene er de siste årene renovert og fremstår som fine og funksjonelle. Internatene gir et hjemlig preg på bosituasjonen, og legger til rette for godt fellesskap og bomiljø.
 
Du kan som student velge mellom enkelt- dobbelt- eller dublettrom. 
 
Elevene ved BiG kommer fra hele landet og noen ganger utlandet. Skolen har de siste årene hatt ca. 110-120 elever hvor majoriteten går på hovedkurset, ca. 30 på TT og vanligvis 20-30 elever på linjen World Wide Walk. 
 
Alderen på studentene ved BiG ligger i snitt på rundt 20 år, men du er velkommen uansett alder!
 
Utefasiliteter: Fotballbane, badestrand i kort gåavstand, sandvolleyballbaner, båt/kanoer, frisbeegolfbane og flott tur- og treningsterreng. Skolen har skjærgården som nærmeste nabo. Grimstad har blitt kåret til byen i Norge med flest soldager i året så klimaet innbyr til mange aktiviteter utendørs.  Se her for en stor oversikt.
 
Stipend og lån har du krav på som Bibelskolestudent; sjekk ut lanekassen.no.
 
Bibelskolen ble bygget i 1982. I august 2022 feiret skolen 40 års jubileum.

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Bibelskolen i Grimstad.

Inntaksreglement for Bibelskolen i Grimstad.

Det vises til Privatskolelova, kapittel 3, § 3-1.

 

  1. Søknader til Bibelskolen i Grimstad behandles og avgjøres av rektor, eller den som rektor gir myndighet til dette. Avgjørelse om inntak tas i nær forståelse med skolens lærerråd og i samsvar med skolens inntaksregler.  
  2. Dersom er søker trenger psykiatrisk eller spesialpedagogisk støtte, må skolen vurdere om tilstrekkelige ressurser og kompetanse er tilgjengelig eller kan tilbys. (Jfr. privatskolelova § 3-6.).
  3. Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser forventes en positiv lojalitet til det kristne budskap.
  4. Ved inntak til linjen for Musikk kan det tas hensyn til dokumentert kompetanse. Kvalifiserte søkere til skolen som ikke tas inn på linjen for Musikk, skal gis tilbud om skoleplass på en annen linje.
  5. Inntak til skolen skjer fortløpende til det godkjente antall studieplasser er fylt opp.
  6. I tilfelle flere søkere enn skolen har plass til vil vitnemål og karakterer fra tidligere skolegang avgjøre rekkefølgen.
  7. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak. Departementet er klageinstans. Jfr Forvaltningsloven § 2 Kap VI

 

 

Styret

Styreleder
Kjell Arvid Svendsen

Styremedlemmer
Ingolf Harkestad (permisjon)
Kristian Øgaard
Kari Lilleaasen
Svein Haugland

Varamedlem

Guro Margrethe Waarum
Ingebjørg Berstad Torp

 

 

Arkivbilder

Bilder fra bygging og innvielse av skolen

Grimstad kommune

Grimstad

Grimstad kommune med over 25.000 innbyggere, er en by preget av vekst og utvikling, blant annet med et stort studentmiljø. Byen kan tilby et rikt kulturliv med aktivt kirke – og menighetsarbeid. Grimstad er kåret til byen i Norge  med flest soldager i året. MER OM GRIMSTAD

BiG befinner seg:
4,5 km fra Grimstad sentrum
23 km fra Arendal
45 km fra Kristiansand