Nyheter

Søk nå!

Bibelskolen i Grimstad 40år

Dette året har BiG 40-års jubileum, og vi inviterer til stor fest 13.-14.aug.
På linken under finner du program og informasjon om arrangementet.

Bibelcamp 2021

Velkommen til Bibelcamp på BiG 14.-18.juli 2021 

 

 

I uke 28 arrangeres vanligvis sommerstevnet «Sommer i Sør» på Bibelskolen i Grimstad. I fjor måtte vi avlyse dette på grunn av Korona, men valgte da å arrangere Bibelcamp i stedet. Det var Region Agder og BiG som sammen tok ansvar for dette. Nå velger vi å gjøre dette også sommeren 2021, fordi vi ser at pandemien fortsatt gjør det for usikkert å arrangere Sommer i Sør.

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på fjorårets bibelcamp, og i år skal vi utvide med enda litt mer program. Noen vil kanskje si at det nesten begynner å ligne på et skikkelig sommerstevne!? 

 

Tema for årets bibelcamp er «Fremtid og Håp»

Her kommer det flotte programmet:

 

Onsdag 14.juli

10.00   Bibeltime med Johannes Vålandsmyr (Jobber i Region Agder)

14.00   Aktivitetsløype i nærområdet – for store og små

20.00   Allsang på grensen til campingområdet – altså i cafételtet  

 

Torsdag 15.juli

10.00   Bibeltime med Anne Mari Vadset (Lærer på Bibelskolen)

17.00   Seminar – tema kommer etterhvert

20.00   Talkshow i cafételtet – med Generalen & venner

 

Fredag 16.juli

10.00   Bibeltime med Kjetil Vestel Haga (Generalsekretær i Normisjon)

17.00   Familiemøte

20.00   Misjons-kro i cafételtet

 

Lørdag 17.juli

10.00   Bibeltime med Tore Bjørsvik (Internasjonal leder i Normisjon)

14.00   Misjons-løp

20.00   Basar i cafételtet

 

Søndag 18.juli

11.00   Familiegudstjeneste med Marit Elisabeth Berling (fungerende rektor på BiG)

 

Bli med!

Det blir ikke påmelding til de ulike samlingene, men det blir et maksantall som slipper inn/kan delta ut ifra gjeldende smittevernregler. Dersom man ønsker å bo på området kan man booke seg rom på internatet eller en plass på campingen. Dette gjør man ved å sende mail til booking@bigevent.no

Det vil også bli et eget opplegg for barn og for ungdom som arrangeres av Acta, Region Agder. Mer info om dette kommer etter hvert.

 

Alle som ønsker å delta på bibelcampen inviteres til å melde seg inn i Facebook-gruppa som heter «Bibelcamp på BiG 2021». Her vil det bli lagt ut mer informasjon både i forkant av campen og underveis 

Link til gruppa: https://www.facebook.com/groups/438674383807839

Påmelding: https://www.checkin.no/event/29728/sommercamp-for-barn-og-unge-14-18-juli-under-aarets-bibelcamp-paa-big

Bibelskolene forteller

«Da hadde jeg heller tatt meg et friår»
Bibelskolene forteller

 

«Da hadde jeg heller tatt meg et friår»

Av Kristoffer Bredvei Wergeland (20)

Er det et sted du kan være sosial i år, så er det på bibelskole. Er det et sted du kan bli kjent med nye, så er det på bibelskole. Er det et sted i verden hvor du kan komme deg litt vekk fra korona hverdagen, så er det på bibelskole.

Årets eneste sosiale plattform

Mange var usikre på å søke bibelskole på grunn av koronapandemien i vår. De ønsker seg et annerledes år, noe de var redde for at de ikke skulle få. Det er vel ikke noe annet enn et annerledes år man hadde fått dersom man hadde søkt seg inn på bibelskole.

Her får man være sosial og leve et nesten normalt liv i lag med gode medelever. Er det en gruppe som har et annerledes år i år, så er det nettopp bibelskoleelevene. De får jo masse sosialt sammen, hele uken.

Istedenfor å velge bibelskole sitter mange av mine venner som førsteårsstudentene alene i leiligheten på zoom og savner et sosialt liv. Et savn om et annerledes år.

Forskjellige problemstillinger

«Annerledesåret» 2020 har brakt med seg mange problemstillinger vi tidligere ikke har behøvd å ta stilling til. Flere problemer kan også falle inn under kategorien luksusproblemer, men ved sosiale problemer bør det nok ikke sette det for lett i den båsen. Det er nemlig mange studenter som sliter sosialt i år. De oppholder seg for det meste på sin egen hybel og rikker seg ikke mye fra skrivepulten hvor zoom-undervisningen pågår. Pandemien setter en stopper for det sosiale livet til studentene, men hvordan er det for bibelskolestudentene?

Kontrastene mellom liv og planter

Over halvparten av årets studenter har følt seg isolert den siste tiden. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Tekna blant deres studentmedlemmer på høgskoler og universiteter (NRK). Nesten halvparten mener også at det er blitt vanskelig å henge med på studiet på grunn av korona pandemien. Flere angrer også på valget av studie fremfor et annerledes år på bibelskole eller folkehøgskole.

Mens hverdagen for årets førsteårsstudenter tilbringes mest på hybelen tilbringes hverdagen til årets bibelskoleelever på musikkrom, i fjellveggen, i kantina og fysiske klasserom. Ettermiddagene er fullstappet av quiz, gameshow, bønnevandringer, lovsangskvelder og andre sosiale samlinger. Plantene på rommene til førsteårsstudentene er grønne og friske. Plantene på bibelskoleelevene sine internatrom derimot er tørre og grå, men det står i sterk kontrast til hvordan deres hverdag ser ut.

Nedstengningen i mars – Tilbakekomsten i mai

Når skolene stengte ned i mars ble også alle bibelskoleelevene sendt hjem. Alle personene man hadde blitt glade i og de som var blitt en så stor del av hverdagen var nå spredt til alle kanter av landet. Uvitende om vi kom til å treffes som en samlet gjeng igjen.

«Ting vi hadde gledet oss til ble avlyst. Dette var jo våren hvor vi endelig skulle være samlet som skole, men så ble vi heller samlet over zoom» svarte Martine Mjelstad om nedstengingen i mars.

Etter to lange måneder fikk elevene ved landets bibelskoler komme tilbake til hverdagen. Folkehøgskolene derimot måtte dessverre se seg ferdig med årets kull og planlegge det neste. Vi var heldige og kunne komme tilbake, fordi bibelskoleåret varer noen uker lengre. Det var ikke å legge skjul på gjensynsgleden i elevene når de endelig fikk møte sine medelever igjen.

«Det var en fantastisk følelse! Vi fikk komme tilbake, noe jeg vet mange andre ikke fikk. En avslutning som dessverre var preget av smittevern og restriksjoner, men vi har nok aldri følt oss nærmere hverandre» beskriver Malin Liknes tilbakekomsten til bibelskolen.

Den vanskelige promoteringen

Flere bibelskoler kunne kjenne på vansker ved promoteringen for årets bibelskoleår. Elevene som gikk ut av videregående hadde fått gode karakterer, grunnet avlyst eksamen, og ville utnytte det til å komme inn på drømmestudiet. Flere var også usikre på å ta et «annerledes» år på bibelskole når det så dårlig ut med noe utenlandstur.

«I forkant av skolestart fikk jeg høre fra flere tidligere bibelskole- og folkehøgskoleelever at det var på skolen det skjedde. Ja, reisene var selvfølgelig høydepunkter, men de fleste høydepunktene skjedde på internatet og på campus. Dermed hadde ikke korona pandemien noen påvirkning på valget mitt» sier Maja Murvold

Korona – «Come on a´»

«Hadde jeg visst at jeg kom til å sitte alene på en hybel hver dag denne høsten, hadde jeg ikke vært i tvil om hva jeg hadde gjort. Da hadde jeg heller tatt meg et friår.» – førsteårsstudent, Caroline Clausen (19) (Leserinnlegg i Aftenposten).

Korona er kommet for å bli en stund, det har mange begynt å akseptere. Det vi ikke kan akseptere er at det skal ødelegge det sosiale livet totalt. Vi er alle mennesker og er skapt for å leve i felleskap med hverandre og Gud. Start på bibelskole da vel, her får du begge deler! Kom igjen å bli med i fellesskapet!

Link til saken på bibelskolene.no https://www.bibelskolene.no/info/da-hadde-jeg-heller-tatt-meg-et-friar