Ledige stillinger

Linjeleder Musikk

Linjeleder Musikk
i inntil 100% fast stilling fra 01.08.22 eller etter avtale.

Søknadsfrist 4. mars 2022

Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. Skolen har vanligvis rundt 115 studenter og 23 fast ansatte. Studentene bor i skolens internat. Skolen er i stadig utvikling og har både nasjonalt og internasjonalt fokus. Skolen er eid av Normisjon og samlokalisert med Normisjon – Region Agder og Norkirken Grimstad. Les mer om de ulike linjetilbudene på www.bibelskolen.no

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen musikk
 • Pedagogikk og erfaring fra undervisning
 • Musikalsk erfaring
 • Erfaring innen musikkteknologi og lovsangsledelse
 • Erfaring fra organisering og ledelse av musikalske arrangementer og turneer
 • Ønske om å lære opp unge til å bruke musikk i kristent liv og tjeneste

 

Stillingen innebærer blant annet:

 • Ansvar for skolens musikklinje som har fordypningene lovsang og musikkteknologi.
 • Undervisning i ulike musikkfag
 • Korledelse
 • Veiledning og personlig oppfølging av studenter
 • Mulighet for å undervise i andre fag
 • Fleksibilitet til å kunne ta andre oppgaver på skolen

 

Som bibelskolelærer får du en viktig rolle i skolens sosialpedagogiske oppgaver. Dette innebærer for eksempel noen reisedøgn og arbeid på kveldstid og helger.

 

Søkere må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens  verdidokument for ansatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon. Med hensyn til kjønnsbalansen i det pedagogiske personalet, oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke.

 

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

 

Skriftlig søknad med CV sendes til rektor Ketill Jensen innen 4.mars 2022

Epost: kj@bibelskolen.no

 

For spørsmål, ta kontakt med rektor Ketil Jensen, tlf. 900 22 837 eller sentralbord 37 25 68 00

Linjeleder for Friluft (vikariat)

Bibelskolen i Grimstad har ledig ett års vikariat i skoleåret 2022/2023 som:

Linjeleder for Friluft (vikariat)

i inntil 100% vikariat fra 01.08.22 eller etter avtale.

Søknadsfrist 4. mars 2022.

Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. Skolen har vanligvis rundt 115 studenter og 23 fast ansatte. Studentene bor i skolens internat. Skolen er i stadig utvikling og har både nasjonalt og internasjonalt fokus. Skolen er eid av Normisjon og samlokalisert med Normisjon – Region Agder og Norkirken Grimstad. Les mer om de ulike linjetilbudene på www.bibelskolen.no

 

Kvalifikasjoner
• Utdanning innen relevante fag
• Pedagogisk kompetanse
• Undervisningserfaring
• Ønske om å lære opp unge mennesker i friluftslivets gleder og til å bruke
friluftsliv som et redskap i kristent arbeid

Stillingen innebærer blant annet:
• Ledelse og utvikling av friluftslinjen
• Planlegge og gjennomføre friluftsturer som en pedagogisk arbeidsmetode
• Undervisning, veiledning og oppfølging av studenter
• Mulighet for å undervise i andre fag
• Fleksibilitet til å kunne ta andre oppgaver på skolen

Som bibelskolelærer får du en viktig rolle i skolens sosialpedagogiske oppgaver. Dette innebærer for eksempel noen reisedøgn og arbeid på kveldstid og helger.

Søkere må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument for ansatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon. Med hensyn til kjønnsbalansen i det pedagogiske personalet, oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke.

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

Skriftlig søknad med CV sendes til rektor Ketil Jensen innen 4. mars 2022
Epost: kj@bibelskolen.no

For spørsmål, ta kontakt med rektor Ketil Jensen, tlf. 900 22 837 eller sentralbord 37 25 68 00

Linjeleder for World Wide Walk

i inntil 100% fast stilling fra 01.08.22 eller etter avtale.

World Wide Walk er en linje hvor studentene får opplæring i kulturforståelse, interkulturell kommunikasjon og internasjonalt bistands- og misjonsarbeid. Studentene har praksis
hos en av skolens samarbeidspartnere i Afrika, Asia eller Sør-Amerika.

Søknadsfrist 4. mars 2022.

Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. Skolen har vanligvis rundt 115 studenter og 23 fast ansatte. Studentene bor i skolens internat. Skolen er i stadig utvikling og har både nasjonalt og internasjonalt fokus. Skolen er eid av Normisjon og samlokalisert med Normisjon – Region Agder og Norkirken Grimstad. Les mer om de ulike linjetilbudene på www.bibelskolen.no

 

Kvalifikasjoner

 • Ønske om å arbeide for at unge mennesker skal få kjennskap til og erfaring med internasjonalt kristent arbeid
 • Utdanning innen relevante fag
 • Pedagogisk kompetanse
 • Erfaring fra undervisning og internasjonalt misjons- og /eller bistandsarbeid
 • God språkkunnskap i engelsk og gjerne også spansk

 

Stillingen innebærer blant annet:

 • Ledelse og utvikling av WWW-linja
 • Undervisning, veiledning og oppfølging av studenter
 • Ansvar for beredskap og oppfølging av studentene når de er i utlandet
 • Oppfølging av samarbeidspartnere i Norge og utlandet
 • Mulighet for å undervise i andre fag
 • Fleksibilitet til å kunne ta andre oppgaver på skolen

 

Som bibelskolelærer får du en viktig rolle i skolens sosialpedagogiske oppgaver. Dette innebærer for eksempel noen reisedøgn og arbeid på kveldstid og helger.

 

Søkere må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens  verdidokument for ansatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon. Med hensyn til kjønnsbalansen i det pedagogiske personalet, oppfordrer vi spesielt kvinner til å søke.

 

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

 

Skriftlig søknad med CV sendes til rektor Ketil Jensen innen 4. mars 2022

Epost: kj@bibelskolen.no

 

For spørsmål, ta kontakt med rektor Ketil Jensen, tlf. 900 22 837 eller sentralbord 37 25 68 00