Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. I år har skolen 116 studenter og 20 fast ansatte. Studentene bor i skolens internat. Skolen er i stadig utvikling og har både nasjonale og internasjonale linjer. Skolen er eid av Normisjon og er samlokalisert med Normisjon – Region Agder.

Ledig stilling som Økonomi og Adminstrasjonsleder

Vi har ledig stilling som
Økonomi- og administrasjonsleder

Fast 100% stilling med tiltredelse så snart som mulig.
Stillingen inngår i skolens ledergruppe med rektor og inspektør

Ansvarsområder for stillingen:
• Arbeide for skolens utvikling i skolens ledergruppe.
• Ansvar for budsjettering og daglig økonomistyring for skolens samlede virksomhet.
• Personal- og ledelsesansvar for skolens administrasjon og servicepersonale
• Ansvar for gjennomføring av skolens HMS-oppfølging og kvalitetssikringssystem.
• Rapportering til og kontakt med offentlige myndigheter.

Vi søker etter en person med utdanning og erfaring innen økonomi og administrasjon, som brenner for at ungdom skal bli bedre kjent med Jesus og få en grunnfestet tro.

Søkere må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument for ansatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon.

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

Skriftlig søknad med CV sendes til rektor Kjetil Vestel Haga innen 14. oktober 2017.

For spørsmål, ta kontakt med rektor Kjetil Vestel Haga
tlf: 412 01 977
sentralbord: 372 56 800
e-post: kjetil.vestel.haga@normisjon.no

© Bibelskolen i Grimstad