Ledige stillinger

RektorBibelskolen i Grimstad søker rektor

Ønsker du en viktig og spennende jobb der du kan lede og utvikle Bibelskolen i Grimstad inn i fremtiden?

Rektor er daglig leder av skolen og er ansvarlig for den faglige, pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Noe undervisning, nasjonal/internasjonal reising og sosialpedagogisk arbeid inngår i stillingen. 

 

Bibelskolen i Grimstad eies av Normisjon, og rektorstillingen er en sentral lederstilling i organisasjonen. Det er derfor ønskelig at søkere har god kjennskap til Normisjons virksomhet, og kan lede skolen som en viktig aktør i organisasjonen. I vurdering av søkerne vil dette sammen med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

 

Bibelskolens visjon er «Forvandlede mennesker – en forvandlet verden». Gjennom arbeid med Bibelen, nært kristent fellesskap, veiledning og tjenestepraksis, ønsker skolen å utruste nye generasjoner til liv og tjeneste både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Vi søker derfor en tydelig og engasjert leder med gode samarbeidsevner som brenner for å utruste unge mennesker til kristent liv og tjeneste gjennom skolens personale. Det er avgjørende at du er en lagspiller som får med deg folk – og at du evner å inspirere og skape begeistring. 

 

Vi ønsker at skolens rektor har: 

  • Et ønske om å gjøre en forskjell 
  • Teologisk real- og formalkompetanse
  • Evne til strategisk utvikling av skolen og dens personale
  • Kan vise til oppnådde resultater som leder
  • Klare tanker om utvikling og fornyelse av bibelskolen inn i fremtiden
  • Erfaring innen undervisning og pedagogikk er en fordel, men ikke avgjørende 

 

Søkere må identifisere seg med Bibelskolen i Grimstad/Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ.

På grunn av stillingens karakter, er det ønskelig at rektor bor eller bosetter seg i rimelig nærhet til skolen. Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger.

 

Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. I år har skolen 120 studenter og 23 fast ansatte. Den er i stadig utvikling, og har både nasjonalt og internasjonalt fokus. Skolen er eid av Normisjon og samlokalisert med Normisjon – Region Agder og Norkirken Grimstad. Bibelskolen er en viktig del av Normisjons kraftsenter i sør. 

Les mer om de ulike linjetilbudene på www.bibelskolen.no