Covid-19

Søk nå!

Informasjon om Covid-19 og oppstart av skoleåret 2020/21

Smittevern og koronasituasjonen på BiG skoleåret 2020/21

22. august nærmer seg med stormskritt! 36 stykker på TT-linja har allerede inntatt BiG, og vi gleder oss til å ønske resten av dere velkommen til skolen. Korona og smittevern blir fortsatt en del av hverdagen fremover, og nedenfor følger informasjon om hva som venter deg fremover.

Program ved ankomst
I år må vi begrense foreldre/foresattes deltakelse ved skoleåpningen. Ved arrangementer, kan vi ha maksimalt 200 personer til stede i tillegg til de som arrangerer samlingen. I Normisjonshallen under åpningsmøtet lørdag og gudstjenesten søndag, kan en forelder/foresatt delta. Får vi plass til flere, fyller vi opp slik at vi blir maksimalt 200 personer. Om noen ikke får plass, overføres arrangementene digitalt til auditoriet oppe på skolen, samt på BiG’s facebookside.

Programmet det første døgnet ser slik ut:
Lørdag 22.aug
13.00 Start registrering og innkvartering nye studenter.
17.00 Åpningssamling i hallen (streames)
Rett etter åpningssamling, matservering for alle.
19.30 Samling med de ulike linjene. (Foresatte kan delta).
21.00 Kaker og kaffe for alle
21.30 Sosiale aktiviteter (kun studentene
23.30 Skolen låses

Søndag 23.aug
10.00 Frokost (kun studenter)
11.00 Gudstjeneste i Normisjonshallen (streames)
14.30 Middag (Kun studentene)

Selvpålagt karantene?
Dersom du er syk før skolestart, må du vente med å komme til du er frisk igjen + en dag. Dette vil også gjelde dersom du blir syk i løpet av skoleåret.
Har du vært i utlandet, eller bor du i et område av landet som er særlig utsatt nå? Da er det viktig at du er spesielt oppmerksom på tiden frem mot skolestart for at du ikke bringer med deg smitte når du kommer til skolen.
BiG pålegger ikke karantene for dere som er kommende studenter, men det er altså ikke noe i veien for at du selv velger dette i tiden før skolestart slik at vi gjør vårt ytterste for å hindre smittespredning til skolen.

Forsterket renhold
Dagens smittenivå angis til gult nivå. Ved fortsatt «gult nivå» for smittevern, vil forsterket renhold på utsatte områder gjelde. Nærmere informasjon om hva det innebærer vil bli gitt på skolen.

1 meters avstand til alle
En-meters-regelen vil gjelde for alle på skolen de 10 første dagene. Det er svært viktig at vi fra første stund etablerer denne praksisen på skolen. De som bor på samme rom, vil ikke kunne holde denne regelen, men disse vil tilhøre samme linje. Mer om dette i neste punkt.

Organisering i familier
De ulike linjene vil etter 10 dager organiseres som nærkontakter eller «familier». De som bor på dobbeltrom, vil allerede fra første dag innlosjeres sammen med en fra samme linje/familie.
Det betyr at en fra dag 10 spiser linjevis sammen og oftere kan fravike en-meters-regelen i ulike linjebaserte aktiviteter.
Samtidig må nærkontaktene/ «familiemedlemmene» overholde en-meters-regelen, og dermed unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming, med øvrige studentene utenom «familien». Slik vil det bli praktisert videre i skoleåret.

Ulike scenarier for internasjonal reisevirksomhet
Skolen følger fortløpende den internasjonale situasjonen. Reiserådet der Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land forlenges fra 20. august til 1. oktober.
Skolen forholder seg alltid til UD’s reiseråd. Skolen har derfor besluttet å utsette alle reiser til 1. januar 2020 og vil ta nye vurderinger på mulig utreise etter 1. oktober.

Skolen har forberedt alternative opplegg. Følgende tiltak er satt i gang:

Linjene Musikk, Veritas, Vekst, Idrett og Friluft
• Plan A:
o Israelstur er forskjøvet til januar og internasjonale turer avvikles i mars 2021
o Internasjonale linjeturer i mars 2021 avvikles som planlagt.

• Plan B:
o Om Israelstur ikke kan gjennomføres i januar, avlyses turen og vi lager i stedet en reise i Norge.
o Skulle de internasjonale linjeturene planlagt i mars 2021 bli innstilt, har alle linjer forberedt alternative turer i Norge ut fra linjas egenart.

World Wide Walk (WWW)
• Plan A: Praksisperioden er forskjøvet til januar.
• Plan B: Skulle det ikke være mulig å sende ut studenter internasjonalt i løpet av neste skoleår, har vi sendt en søknad til Utdanningsdirektoratet der vi ber om å midlertidig kunne få overføre studieplassene på WWW til hovedkurset slik at plasser på de andre linjene kan tilbys dersom de ikke får reise. Skolen tar sikte på å avklare dette før høstferien/uke 40.

TT-utland
• Plan A: Utreise forskyves til januar 2021. Det arbeides med norske praksisplasser for høstsemesteret.
• Plan B: Dersom utreise ikke er mulig i januar 2021, tar skolen ansvar for at eksisterende eller alternativ praksisplass forlenges ut skoleåret.

Smittevernsveileder for internatskoler
Skolen følger smittevernsveileder for internatskoler slik foreskrevet av Utdanningsdirektoratet (UDIR).
Smittevernsveileder gjeldende spesielt for internatskoler, kan leser på følgende lenke:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/spesielt-for-videregaende-skoler-der-elevene-bor-pa-internat/
På basis av denne, har skolen sin egen plan for smittevern som dere vil få nærmere kjennskap til når dere kommer til skolen.
Med evalueringer av erfaringer fra forrige skoleår samt god forberedelse slik skissert ovenfor, mener skolen at alt ligger til rette for å gjennomføre skoleåret 2020/21 på en utmerket måte.
Skulle dere ha spørsmål knyttet til korona og smittevern, vennligst ta kontakt.
Hjertelig velkommen til dere alle!

Kjetil Vestel Haga
Rektor