Covid 19

Søk nå!

Informasjon om planlegging av skoleåret 2021/22 i lys av Covid 19-pandemien

Det har i senere tid kommet oppløftende nyheter på vaksinefronten. Det gir håp om et mer tilnærmet normalår neste skoleår, selv om vi er innstilt på at korona og smittevern også er en del av hverdagen da. Vi planlegger derfor for et normalår kommende skoleår, men vi er også innstilt på å endre planene om det trengs. Det er spesielt utenlandsreisene det kan bli behov for å justere. Hvis det ikke blir mulig å reise til den destinasjonen som er planlagt, endrer vi til annen utenlandsdestinasjon. Hvis det ikke går å reise utenlands i det hele tatt, lager vi et alternativt opplegg i Norge.

World Wide Walk-linja: Skoleåret 21/22 planlegger vi for at WWW-teamene reiser utenlands som planlagt i nov. Men for at det skal skje må Utenriksdepartementets reiseråd til våre land være endret innen nov, og innreiseforbud for utlendinger til samarbeidslandene våre må også være opphevet. Om det ikke blir utreise i nov, satser vi på at det blir utreise i januar i stedet, og da med retur til Norge i mai i stedet for mars. Om det ikke blir mulig å reise utenlands hele skoleåret (noe vi ikke tror skjer), får WWW-studentene tilbud om å flytte over på andre linjer på BiG eller være på team med flerkulturell praksis et sted i Norge.