Februar

13 Februar – 15 Februar

Kirkehistoriedager

17 Februar – 26 Februar

Vinterferie

Mars

4 Mars – 8 Mars

TT Studietur London

16 Mars – 31 Mars

Linjeturer utenlands

27 Mars – 28 Mars

WWW kommer tilbake til BiG

April

3. April – 6. April

Påsketemadager

7. April – 18. April

Påskeferie

© Bibelskolen i Grimstad