Januar

2. Januar

Oppstart av vårsemesteret med juletrefest 18:00

3-7. Januar

Skoleovertakelse – Tidligere studenter overtar skolen

12-14.januar

Besøkshelg, her kan du melde deg på besøkshelga: http://bibelskolen.no/informasjon/besokshelg/

Februar

Uke 8

Vinterferie

Mars

22.Mars

Påskeferie etter lunsj

April

4. april

Oppstart etter påske, internatene er åpne fra 17:00 dagen før

Juni

2.-3. Juni

Avsluttningshelg

Juli

August

Skolestart 

25.august

© Bibelskolen i Grimstad